مدير عامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور تأكيد کرد:

پيمانكاران پروژه هاي راه و ترابري را 5/2 ساله اجرا كنند

پروژه هاي تعريف شده در بخش راه و ترابري، بعد از واگذاري به پيمانكار نبايد بيش از 5/2 سال به طول انجامد.معاون وزير و مدير عامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل در مراسم افتتاح 16 كيلومتر از بزرگراه 176 كيلومتري سنندج – همدان كه با 60 ميليارد ريال اعتبار ملي احداث شد، ضمن اشاره به مطلب فوق افزود: براي رسيدن به رشد اقتصادي هشت درصد، بايد سالانه در بخش حمل و نقل و راه و ترابري از 12 درصد توسعه برخوردارشويم.   وي افزود: 9 قطعه از بزرگراه شمال – جنوب به طول 380 كيلومتر در استان كردستان واقع شده است كه اميدواريم با اختصاص لازم به اين دو پروژه مهم ملي، مطابق برنامه زمانبندي پيش رويم.

صادق افشار خاطرنشان ساخت: اعتبارات ملي اين بخش در استان كردستان در سال جاري نسبت به سال گذشته 4 برابر شده است.

در ادامه اين مراسم مدير كل راه و ترابري استان كردستان در سخناني بهره برداري همزمان از 7/62 كيلومتر راههاي ملي و روستايي در استان كردستان را نشانه توجه ويژه دولت به بخش راه و ترابري دانست و افزود: مراحل مطالعاتي بيش از 500 كيلومتر از راههاي ملي استان به پايان رسيده و آماده اجرا مي باشد.

 مهندس وجدي ديگر پروژه هاي افتتاح شده در سفر معاون وزير به استان سنندج را، باند دوم گردنه دركه به طول 2/3 كيلومتر با 8 ميليارد ريال هزينه، 4/1 كيلومتر واريانت در مسير سنندج به كرمانشاه، احداث واريانت عباس آباد در مسير سنندج به ديواندره با 10 ميليارد ريال هزينه وهمچنين احداث هفت قطعه راه روستايي، ذكر نمود.

لینک