افزايش 5/13 درصدي تخلفات اضافه بار در استان قم

كاردان اداره ايمني و ترافيك سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان قم دلايل اين افزايش را، كنترل و نظارت بيشتر دستگاه هاي ذيربط از جمله سازمان حمل و نقل و پايانه ها و پاسگاه هاي پليس راه، رفع نواقص باسكول هاي توزين وسايل نقليه در مبادي حمل و افزايش جا به جايي محمولات در سطح كشور عنوان كرد.   وي عمده تخلفات اضافه تناژ را عدم كنترل در مبدا، بي توجهي به بارگيري محمولات فله اي و ... ذكر كرد.

محمدپور در ادامه تصريح كرد: انواع شن، ماسه، سنگ ها و مصالح ساختماني عمده ترين كالاهايي هستند كه مشمول تخلف اضافه بار شده اند.

   وي مسافت طي شده توسط كاميون ها در 6 ماهه اول سال جاري را 4 هزار و 485 كيلومتر و ميزان بار مشمول جريمه را 7 هزار و 217 تن بيان كرد و افزود: بيشترين تخلف در محور قم – سلفچگان و قم – كاشان صورت گرفته است.   وي در ادامه اظهار داشت: تعداد تخلفات اضافه بار در 6 ماهه اول سال جاري 54 فقره و در 6 ماهه اول سال 84، 400 فقره بوده است.

   خاطر نشان مي شود: مبلغ جريمه اضافه تناژ بر اساس كيلومتر طي شده، نوع وسيله نقليه، ميزان بار اضافه و تخلفات قبلي مربوط به وسيله نقليه محاسبه مي گردد.

تخلفات اضافه تناژ وسايل نقليه سنگين در استان قم طي 6 ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل، 5/13 درصد افزايش يافت.
لینک