وزير راه و ترابري :

 

فروش اوراق مشاركت راهكاري براي توسعه شبكه ريلي كشور

 

وزير راه و ترابري تصريح كرد: فروش اوراق مشاركت و دريافت وام از مواردي است كه مي تواند در توسعه حمل و نقل ريلي مورد استفاده قرار گيرد .

به گزارش روابط عمومي وزارت راه و ترابري مهندس رحمتي در گفتگوي اختصاصي ، با اشاره به كاهش اعتبارات عمراني كشور در سالجاري ، يادآور شد : براي سال جاري مجلس شوراي اسلامي 250 ميليون دلار به بخش ريلي اختصاص داده ، كه اين ميزان نسبت به سال گذشته افزايش قابل توجهي را نشان مي دهد و مي توان براي توسعه منابع مالي از ديگر راهها نيز استفاده كرد .

وزير راه و ترابري تأكيد كرد: انتشار اوراق مشاركت و دريافت وام نياز به مصوبه مجلس شوراي اسلامي دارد كه در اين زمينه نياز به انجام اصلاحاتي است و سقف اجازه دولت در اين زمينه محدود مي باشد كه اين مسأله موجب شده وزارت راه و ترابري نتواند تاكنون از اين منابع استفاده كند .

وي در پاسخ به سؤالي در مورد توسعه سريعتر شبكه حمل و نقل ريلي غرب كشور تأكيد كرد : در زمينه روسازي بخش ريلي مي توان از منابع فاينانس استفاده كرد و با پيمانكاران به صورت اعتباري كار كرد به نحوي كه پس ازتأمين هزينه ها و منابع مالي ، آنها مبالغ خود را دريافت كنند .

 

لینک