ترميم 5 پل مهم در خوزستان

5 پل مهم در استان خوزستان ترميم مي شود . بنابر گزارش اداره كل راه و ترابري اين استان، پل كهنك به طول 650 متر در محور شوشتر ـ دزفول با اعتبار 850 ميليون تومان ترميم مي شود.اين گزارش حاكيست، پل بالارود جنوبي در محور اصلي اهواز ـ انديمشك به طول 300 متر و پل عبدالخان در محور عبدالخان ـ بستان به طول 150 متر با بيش از 1 ميليارد و 20 ميليون تومان اعتبار نوسازي مي شود .

همچنين عمليات نوسازي پل رامشير واقع در محور اهوازـ ماهشهر با 250 ميليون تومان اعتبار بزودي آغاز خواهد شد.شايان ذكر است، هزينه اجراي اين پروژه ها در قالب طرح نگهداري ابنيه سنگين از محل اعتبارات ملي تخصيص مي يابد .

قابل ذكر است، مشكل اصلي اين پلها آبشستگي پايه هاي آن است، كه در اثر عواملي چون برداشت بيش از حد مصالح رودخانه اي و از بين رفتن بريد پائين دست بوجود آمده است.

 

لینک