در شش ماهه اول سال جاري

6/7 ميليارد ريال خسارت و تسهيلات به مسافران قطارها پرداخت شد

طي شش ماهه اول سال جاري 7 ميليارد و 631 ميليون ريال خسارت و تسهيلات به مسافرين قطارها پرداخت شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از دو برابر رشد نشان مي دهد .

به گزارش روابط عمومي شركت قطارهاي مسافري رجاء از اين مبلغ حدود 6 ميليارد و 895 ميليون ريال خسارت و بالغ بر 737 ميليون ريال تسهيلات به 171 هزار و 500 مسافر بابت تاخير قطارها، خرابي تهويه، هزينه پذيرايي از مسافرين قطارهاي تاخيري و تعويض سالن، بليت هاي المثني و اعزام رايگان مسافر جا مانده پرداخت و ارائه شده است .

لازم به ذكرا ست افزايش دو برابري خسارت و تسهيلات بدليل سياستگزاري جديد شركت رجاء مبني بر كاهش مبناي زماني پرداخت خسارت در قبال تاخير قطارها به نفع مسافرين بوده است .

برمبناي اين گزارش بالغ بر يك ميليارد و 691 ميليون ريال خسارت و تسهيلات در شهريورماه سال جاري به مسافرين ارايه شده كه نسبت به شهريور سال گذشته بيش از 3 برابر افزايش نشان مي دهد .

شايان ذكر است از آغاز برنامه تابستاني سال جاري، مبناي زماني خسارت تاخير در مسير مشهد از سه ساعت به دو ساعت در قطارهاي اكسپرس و از دو ساعت به يك ساعت در قطارهاي تندرو كاهش يافته است . 

لینک