هراز فردا مسدود است

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، محور هراز به منظور انجام عمليات رها سازي سنگ هاي معلق در منطقه وانا روز سه شنبه 25/7/85 از ساعت 6 صبح تا 20 به مدت يك روز مسدود است .بنابراين گزارش در ساعات انسداد اين محور، رانندگان وسايل نقليه مي توانند از جاده فيروزكوه با احتياط كامل و رعايت نكات ايمني تردد نمايند . شايان ذكر است عمليات ايمن سازي داخل تونل وانا كماكان انجام خواهد شد و اين محور روزهاي شنبه تا  سه شنبه هر هفته بين ساعت 20 لغايت 6 صبح روز بعد تا تاريخ 15/8/85 جهت تردد كليه وسايل نقليه مسدود خواهد بود.قابل ذكر است مركز اطلاعات راه هاي استان مازندران با شماره تلفن 2222320 و تلفن گوياي 141 به طور شبانه روزي پاسخگوي سئوالات رانندگان و مسافرين محترم به مقصد مازندران مي باشد .

لینک