رانندگان استان قم براي دريافت

كارت هوشمند اقدام نمايند

 در 6 ماهه اول سالجاري 430 كارت هوشمند براي رانندگان و ناوگان بين شهري استان قم صادر شد .

حسن رحماني، مديركل سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان قم با بيان اين مطلب كه 260 كارت براي رانندگان مسافري و باري، 120 كارت براي ناوگان باري و 50 كارت براي ناوگان مسافري مي باشد، اظهار داشت : طرح صدور كارت هوشمند براي رانندگان و ناوگان حمل ونقل عمومي جاده اي، با هدف تفكيك       راننده هاي برون شهري و درون شهري، به روز رساني پايگاه اطلاعاتي موجود رانندگان و ناوگان عمومي، در سراسر كشور به اجرا در آمده است .

وي در ادامه افزود: در سال گذشته 7 هزار و 680 كارت براي رانندگان و ناوگان بين شهري قم صادر شد، كه يك هزار و 113 كارت براي رانندگان مسافري و 3 هزار و 346 كارت براي رانندگان باري و 2 هزار و 721 كارت براي ناوگان باري و 500 كارت براي ناوگان مسافري مي باشد .

وي در پايان از كليه رانندگان و مالكان وسايل نقليه كه تاكنون براي دريافت كارت هوشمند مراجعه       نكرده اند خواست هر چه سريعتر جهت تكميل پرونده به محل پايانه بار واقع در جاده قديم قم _ تهران روبروي پاسگاه پليس راه جنب ميدان مركزي ميوه و تره بار مراجعه نمايند .

لینک