سرمايه گذاري شركت هاي هندي در پروژه خط آهن چابهار _ فهرج بررسي شد

مدير كل امور بين الملل راه آهن ج.ا.ا ايران در خصوص مشاركت و سرمايه گذاري شركت هاي هندي در پروژه خط آهن چابهار _ فهرج با مسئولان شركت آشوك ليلاند مذاكره كرد.

به گزارش اداره كل امور بين الملل در اين جلسه عباس نظري با پاپو مدير اجرائي شركت آشوك ليلاند، چاپريا مدير گروه هندوجا دفتر تهران و احيايي مشاور فني شركت آشوك ليلاند در محل اداره كل امور بين الملل ملاقات و درخصوص جمع بندي فعاليتهاي صورت گرفته به مذاكره پرداختند.

در اين جلسه پروژه توسعه بندر چابهار براساس مطالعاتي كه با همكاري شركت آلپس و سازمان بنادر و كشتيراني (PSO) برپايه B.O.O.T (ساخت، مالكيت، بهره برداري، انتقال) انجام شده مورد تاكيد قرار گرفت و علاقه مندي شركتهاي هندي نيز براي مشاركت در پروژه اعلام گرديد .

درخصوص پروژه احداث خط آهن چابهارـ فهرج نيز به طرف هندي اعلام شد نظر خود را در مورد مدل مالي و نحوه مشاركت در پروژه و معرفي نفر هماهنگ كننده و تام الاختيار جهت ادامه مذاكرات هرچه سريعتر نهايي و اعلام نمايند .

 در اين جلسه با اشاره به پروژه احداث خط آهن قزوين ـ رشت ـ انزلي ـ آستارا و تكميل كريدور ريلي شمال ـ جنوب، به مزيتهاي مسير ريلي چابهار و اتصال به كشورهاي CIS و روسيه در قياس با ساير مسيرها در كشورهاي ديگر پرداخته شد .

لینک