راه هاي اصلي و بزرگراهي مازندران متحول مي شوند

 

20 ميليارد ريال اعتبار به احداث راه اختصاصي فرودگاه بين المللي ساري (دشت ناز) اختصاص مي يابد.

مدير كل راه و ترابري استان مازندران با اعلام اين مطلب افزود : عمليات احداث محور چهار بانده ساري تا خزرآباد آغاز شده است .

وي تصريح كرد : احداث راه اصلي بابلسرـ بندرتركمن، قزوين ـ تنكابن، كمربندي قائمشهر ـ ساري، بزرگراه آمل ـ فريدونكنار، راه ترانزيتي رستمكلا ـ اميرآباد و همچنين بهسازي محورهاي نكاء ـ اميرآباد، هراز، نور ـ آمل و ساري به جويبار از پروژه هاي تصويبي سالجاري است كه اعتباراتي مصوب به آنها تخصيص مي يابد.

بنابه گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري مهندس اسفنديار عشوري درخصوص مشكلات موجود خاطر نشان  ساخت: همواره در تملك معادن جهت تهيه مصالح مورد نياز كه بالغ بر 3 ميليون متر مكعب در سال است دچار مشكل هستيم .

رئيس شوراي حمل ونقل استان مازندران در پايان يكي ديگر از معضلات و مشكلات اساسي در احداث    پروژه هاي جديد را تهيه بستر مناسب و ارزيابي اراضي دانست و اظهار داشت: با توجه به مخالفتها و مزاحمتهاي حاشيه نشينان طرح هاي مصوب، بخصوص طرح هاي غير همسطح كه علي رغم تامين اعتبار و تهيه بستر مناسب باز هم با مخالفت در اجراي طرح مواجه هستيم، چندين پروژه عظيم تقاطع غير همسطح در سطح استان نا تمام مانده است.

لینک