كاهش چشمگير سوانح رانندگي در مازندران

  ميزان تلفات ناشي از سوانح رانندگي در استان مازندران 7/12 درصد نسبت به پنج ماهه نخست سال قبل كاهش يافت.

   بنا بر گزارش اداره كل روابط عمومي،  ميزان تلفات انساني ناشي از سوانح رانندگي در استان پرتردد و سياحتي مازندران در راه هاي برون شهري با 7/12 درصد و در راههاي روستايي با 28 درصد كاهش مواجه شده است.

   اين گزارش حاكيست؛ اقدامات گسترده اداره كل راه و ترابري مازندران در راستاي نگهداري و ايمن سازي محورهاي حوزه استحفاظي خود، به كاهش قابل توجه تصادفات و تلفات ناشي از آن در اين استان منجر شد.

   بنا بر اين گزارش؛ سند بلاست و رنگ آميزي پل فلزي پل سفيد با هزينه اي بالغ بر يك ميليارد و 100 ميليون ريال، مرمت ابنيه فني محور هراز بالغ بر يك ميليارد و 900 ميليون ريال، اجراي شوت سنگي زير پل گزنك محور هراز جهت هدايت آب هاي سطحي سواره رو به زير پل با هزينه 250 ميليون ريال، احداث 6 رمپ در محور نكاء – بهشهر با هزينه اي بالغ بر يك ميليارد ريال، از جمله اين اقدامات بوده است.

   همچنين احداث پل عابر پياده شيخ كلا و سورك با يك ميليارد و 400 ميليون ريال، احداث جانپناه بتني فيروزكوه با 200 ميليون ريال، تعريض ورقه هاي عرشه پل كاله با اعتبار 250 ميليون ريال و تعريض آبرو و ترفيع خط پروژه محور    بابل – آمل منطقه در امين آباد با اعتبار 500 ميليون ريال از جمله اقدامات تأميني بوده است كه به كاهش سوانح رانندگي در استان پرتردد و توريستي مازندران انجاميده است.
لینک