راه اندازي قطارهاي سريع السير در كره جنوبي

كره جنوبي در نظر دارد قطارهاي سريع السير با سرعت 400 كيلومتر در ساعت راه اندازي كند.

به گزارش اداره كل امور بين الملل راه آهن ج.ا.ايران وزارت ساخت و حمل و نقل كره جنوبي اعلام كرده است،  اين وزارتخانه قصد دارد با همكاري وزارت علوم و فناوري اين كشور قطار سريع السير راه اندازي كند كه قادر به پيمودن 400 كيلومتر سرعت در ساعت باشد.

پيش بيني شده است كه براي اين پروژه شش سال زمان و 6/76 ميليارد وان كره هزينه صرف شود. هم اكنون سرويس هاي موجود در اين كشور كه با سرعت 300 كيلومتر در ساعت حركت مي كنند به سرعت در حال توسعه مي باشند.

در آگوست 2005 مجموع صندلي هاي روزانه 73302 عدد بوده كه با توجه به برنامه هاي فعلي و افزايش قطارها  به دو برابر خواهد رسيد.

بنا بر اين گزارش فاصله زماني مسافرت بين سئول و بوسان از زمان راه اندازي سرويس هاي KTX با سرعت 300 كيلومتر در آوريل 2004 حدود دو ساعت كاهش يافته و به مدت زمان 2 ساعت و 34 دقيقه رسيده است كه اين زمان نيز با راه اندازي خط سريع السير بين تاگو و بوسان به يك ساعت و 45 دقيقه كاهش خواهد يافت.

لینک