توسعه همكاري هاي ريلي ايران و اندونزي

براساس درخواست سفارت اندونزي در تهران و اعلام مراتب موافقت وزارت امور خارجه، علوي شهاب نماينده ويژه رياست جمهوري اندونزي در رأس هيأتي با معاون ناوگان راه آهن ج.ا.ايران در تهران ملاقات كرد.

به گزارش اداره كل امور بين الملل راه آهن ج.ا.ايران در اين جلسه كه با حضور نمايندگان ادارات كل امور بين الملل و تداركات برگزار شد، طرف اندونزيايي از توانمندي هاي بخش ريلي كشور مذكور در توليد انواع واگن باري، مسافرتي و ترن ست و صادرات آن به كشورهاي مختلف و امكان فاينانس از بانك توسعه آسيايي در اين زمينه اشاره كرد.

دكتر نوغاني در اين ديدار ضمن اشاره به روند خصوصي سازي در راه آهن ج.ا.ايران به توانمندي هاي كشورمان در امر ساخت انواع واگن و لكوموتيو اشاره كرد و با توجه به مشابهت برخي از انواع لكوموتيوهاي اندونزيايي و ايراني، امكان بازسازي آنها را خاطرنشان ساخت كه در اين زمينه مقرر شد مذاكرات در اين خصوص تداوم يابد.

 در اين جلسه همچنين با توجه به شبكه ريلي كشور و اتصال آن به كشورهاي همسايه، طرف اندونزيايي امكان حمل و ترانزيت محصولات خود از طريق شبكه ريلي ج.ا.ايران را با ديد مثبت ارزيابي كرد.

لینک