احداث بزرگراه كرمان _ بم  آغاز شد

جاده كرمان _ بم با 800 ميليارد ريال اعتبار به بزرگراه تبديل مي شود .

به گزارش اداره كل روابط عمومي، مراحل ساخت 40 كيلومتر باند دوم راه بم _ كرمان طي مراسمي با حضور استاندار كرمان، مدير كل راه و ترابري و جمعي از مسئولين اين استان آغاز شد.

بر اين اساس، طول بزرگراه بم _ كرمان 200 كيلومتر است، كه مراحل ساخت آن از انتهاي كنارگذر باغين _ بم ،  با احداث 40 كيلومتر در فاز اول، اجرايي خواهد شد.

بنابراين گزارش، با تبديل مسير دسترسي كرمان _ بم به بزرگراه، درصد قابل توجهي از آمار سوانح رانندگي استان كاسته شده و به افزايش سرعت و كيفيت حمل و نقل و در نهايت تسريع در روند بازسازي شهر زلزله ديده بم منجر خواهد شد.

شايان ذكر است، اتمام عمليات اجرايي اين طرح در صورت تأمين اعتبار 36 ماه تخمين زده شده است .

 

لینک