ترميم شش جاده بين شهري در آذربايجان غربي

عمليات روكش آسفالت و بهسازي شش محور مهم در استان آذربايجان غربي به پايان رسيد .

 به گزارش اداره كل روابط عمومي، عمليات بهسازي و عمليات روكش آسفالت محور كوشكدره ، محور خليفان _ قره داغ، محور كهريز _ شيخان، محور قليچه در شهرستان مهاباد مجموعاً به طول 10 كيلومتر با اصلاح اساسي به پايان رسيد.

بنابراين گزارش همچنين محورهاي زيدكندي در منطقه شاهيندژ و محور زارعان در منطقه خوي نيز پس از بهسازي وعمليات روكش آسفالت هم اكنون آماده بهره برداري شده اند .

 

لینک