ايران مسئول كميته بيمه شوراي هماهنگي حمل و نقل و ترانزيت اكو شد

مدير كل امور بين الملل و صدور خدمات فني و مهندسي وزارت راه و ترابري اعلام كرد: در اجلاس شوراي هماهنگي حمل و نقل و ترانزيت سازمان همكاريهاي اقتصادي ( اكو) ايران مسئوليت كميته بيمه اين شورا را پذيرفت.   به گزارش ادارة كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، سعيد مجتهد سليماني بيان داشت: پس از دو روز مذاكرات فشرده و تبادل نظر در باكو اعضاي شركت كننده توافق كردند كميته هاي گمركي، حقوقي، حمل و نقل جاده اي، راه آهن و كميته بيمه با مسئوليت كشورهاي مختلف تشكيل شود. وي خاطرنشان كرد: ايران پيشنهاد دهنده اوليه طرح بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موتوري در بين كشورهاي عضو اكو بوده است كه بر اساس توافقاتي كه به دست آمد مسئوليت اين كميته تا زمان نهايي شدن موافقتنامه بيمه اي بين اعضا به ايران واگذار شد. همچنين اجلاس بعدي كميته بيمه بهمن ماه در كشورمان با حضور اعضاي اكو برگزار مي شود.

 مجتهد سليماني تصريح كرد: پس از تصويب موافقتنامه چارچوب حمل و نقل و ترانزيت اكو در مجلس شوراي اسلامي و ابلاغ اين سند توسط رئيس جمهور به وزارت راه و ترابري، طبق مفاد اين موافقتنامه و تصويب هفت كشور عضو، لازم الاجرا خواهد شد. وي افزود: سند موافقتنامه حمل و نقل و ترانزيت كشورهاي عضو اكو پيش از ايران توسط شش كشور ديگر عضو به تصويب رسيده است.

مدير كل امور بين الملل و صدور خدمات فني مهندسي اظهار داشت: موافقتنامه حمل و نقل و ترانزيت اكو يكي از اسناد مهم بين كشورهاي عضو اكو است كه برخي اعضا با توجه به تغييرات بوجود آمده در همكاريهاي بين المللي بخش حمل و نقل پيشنهاداتي را براي اجراي بهتر موافقتنامه ارائه كردند. وي ادامه داد: در اين اجلاس توافق شد كه همكاري لازم در زمينة اجراي موافقتنامه حمل و نقل و ترانزيت اكو با موافقت نامه هاي همكاريهاي اقتصادي سازمان همكاريهاي اقتصادي به نام « اكوتا» و بانك اكو و ديگر مؤسسات اكو انجام گيرد.

 مجتهد سليماني يادآور شد: در اين اجلاس ايران پيشنهاد داد نشست آينده شوراي هماهنگي حمل و نقل و ترانزيت در كشورهاي محصور در خشكي عضو سازمان همكاريهاي اقتصادي اكو برگزار شود.

اجلاس بعدي شوراي هماهنگي حمل و نقل و ترانزيت به خاطر اهميت موضوع نيمة نخست سال ميلادي آينده برگزار   مي شود.

لازم به ذكر است مدير كل امور بين الملل وزارت راه و ترابري، نمايندگان سازمان گمرك جمهوري اسلامي، بيمه مركزي، وزارت امور خارجه و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در اجلاس شوراي هماهنگي حمل و نقل و ترانزيت در آذربايجان شركت داشتند.

لینک