وزير راه و ترابري:

امسال 10 هزار كيلومتر راه روستايي آسفالت مي شود

 وزير راه و ترابري اعلام كرد: تا پايان امسال 10 هزار كيلومتر از راه هاي روستايي آسفالت مي شود و اميدواريم كه تا پايان برنامه چهارم توسعه تمام روستاهاي بالاي 20 خانوار داراي راه آسفالته باشند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، مهندس محمد رحمتي كه در مراسم آغاز بهره برداري از باند دوم محور سيرجان – بندرعباس سخن مي گفت: تصريح كرد:عمليات عمراني آزاد راه زنجان به تبريز به طول 175 كيلومتر به پايان رسيده است كه در آينده نزديك توسط با حضور رئيس جمهور به بهره برداري مي رسد.

وي با اظهار اميدواري ازاينكه زمان اجراي پروژه هاي عمراني وزارت راه و ترابري به سه تا چهار سال تقليل مي يابد، خاطرنشان كرد: امسال سال خوبي در زمينه اجراي پروژه هاي عمراني بوده و سال آينده نيز سال پربار تري در اين زمينه خواهد بود.

وزير راه وترابري كه در مراسم آغاز بهره برداري از باند دوم  محور سيرجان – بندرعباس صحبت مي كرد اظهار داشت: اميدواريم كه مجلس شوراي اسلامي در متمم بودجه به بودجه عمراني بخش حمل و نقل توجه ويژه اي داشته باشد.

در ادامه اين مراسم باند دوم محور سيرجان -  بندرعباس به طول 35 كيلومتر و عرض  5/13 متر با  84 دستگاه آبرو و پل، و با هزينه  89 ميليارد و 230 ميليون ريال به  بهره برداري رسيد.

   بنابراين گزارش، از طريق اين محور، عبور و مرور ترافيك به مقصد كرمان و همچنين ترافيك ترانزيت آسياي ميانه به خارج از شهر سيرجان هدايت مي شود.

همچنين با احداث قطعه پنجم كه عمليات اجرايي آن بزودي آغاز خواهد شد، ادامه اين محور به بزرگراه سيرجان – شهر بابك متصل شده و ترافيك عبوري به سمت مناطق شمالي و مركزي كشور  بدون ورود به داخل شهر سيرجان امكان پذير خواهد شد.

وزير راه ترابري در سفر به سيرجان دانشكده مهندسي اين شهرستان را نيز افتتاح كرد. 
لینک