قانون الحاق ايران به موافقت نامه ترانزيت اكو توسط رئيس جمهور ابلاغ شد

قانون الحاق ايران به موافقت نامه چارچوب حمل و نقل ترانزيت اكو (TTFA)  كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخه 22مردادماه 1385 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 1/6/1385 به تأييد نهايي شوراي نگهبان رسيده بود، توسط رئيس جمهور جهت اجرا به وزارت راه و ترابري ابلاغ شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري اين موافقت نامه كه مشتمل بر يك مقدمه و 45 ماده و 8 ضميمه مي باشد، سند جامعي است كه كليه مسائل حمل و نقل جاده اي، ريلي، دريايي و نيز موضوعات گمركي، تسهيلات تجاري و امور بيمه اي را در بر مي گيرد و از تاريخ 29 ارديبهشت 1385 ( 19 مي 2006) براي كشورهاي عضو لازم الاجرا گرديده است.

شايان ذكر است كه اولين اجلاس شوراي هماهنگي حمل و نقل ترانزيت اكو (TTCC) به منظور بررسي و اجرايي نمودن موافقت نامه مذكور در تاريخ سوم و چهارم مهرماه 1385 در كشور آذربايجان تشكيل خواهد شد.

 

لینک