وزير راه و ترابري:

شركت هاي هواپيمايي قادر به پرداخت بدهي هاي خود نيستند

وزير راه و ترابري اعلام كرد: شركت هاي هواپيمايي قادر به پرداخت بدهي هاي خود نيستند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، مهندس محمد رحمتي كه در مجمع عمومي شركت مادر تخصصي     فرودگاه هاي كشور سخن مي گفت با اعلام اين مطلب، بيان داشت: ثابت ماندن قيمت بليت موجب زيان شركت هاي هواپيمايي با توجه به افزايش هزينه ها شده است و اين شركت ها قادر به پرداخت بدهي هاي خود نيستند.

وي ادامه داد: شركت فرودگاه هاي كشور به علت وصول نشدن طلب هاي خود از شركت هاي هواپيمايي، نتوانسته است كليه درآمدهاي خود را جهت بهينه سازي خدمات هوايي مصرف كند .

مهندس رحمتي خاطرنشان كرد: فرودگاه امام خميني (ره) با وجود اينكه درآمد اضافه اي را ايجاد نكرده است و تنها قسمتي از پروازهاي فرودگاه مهرآباد به آن منتقل شده و به شركت فرودگاه هاي كشور هزينه هاي قابل توجهي را تحميل كرده است كه لازم است براي تكميل فرودگاه امام خميني (ره) اعتبارات لازم اختصاص يابد.

مهندس اصغر كتابچي نيز در اين جلسه اعلام كرد: با پيگيري هاي متعدد در مجلس و دولت اميد است كه در متمم بودجه سال 85، 220 ميليارد تومان براي تكميل فرودگاه امام خميني (ره) اختصاص يابد.

مدير عامل شركت فرودگاه هاي كشور ابراز داشت: تا تاريخ 21 شهريور 731 هزار و 160 مسافر از فرودگاه امام خميني (ره) جابجا شده است كه كليه پروازها بين المللي بوده است.

وي اضافه كرد: رادار ثانويه پرواز فرودگاه هاي مشهد و اصفهان در هفته دولت به بهره برداري رسيد و تا پايان سال رادار تقرب پرواز در فرودگاه امام خميني (ره) و بندرعباس راه اندازي مي شود. همچنين تا 15 مهرماه نيز فرودگاه كيش به سايت رادار ENROUTE مجهز مي شود.

مهندس كتابچي با مقايسه عملكرد سه ماهة اول سال 85 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، بيان كرد: در زمينه جابجايي مسافر در سه ماهة اول سال 85، 7200 نفر بوده است كه 6/18 درصد رشد داشته است. همچنين پروازهاي داخلي در همين مدت 7/16 درصد و پروازهاي خارجي 7/26 درصد رشد داشته است.

مدير عامل شركت فرودگاه هاي كشور كه در جلسه مجمع عمومي اين شركت سخن مي گفت، يادآور شد: در سه ماهة اول سال 85 در زمينة جابجايي بار از طريق شبكة حمل و نقل هوايي كشور شش درصد و در مورد پروازهاي عبوري 13 درصد رشد داشته ايم.

وي تصريح كرد: شركت فرودگاه هاي كشور در اتحاديه بين المللي ACR عضو شده و موافقت نامه همكاري با فرودگاه « اين چاين» كره انجام شده است و موافقت نامه همكاري با فرودگاه مالزي در دست اقدام است كه تا يك ماه آينده نهايي مي شود.

مهندس كتابچي همكاري با ژاپن و چين را در زمينه هاي فرودگاهي در دست مطالعه ذكر كرد و افزود: 17 پروژه فرودگاهي شامل ترمينال فرودگاه مشهد  و  فرودگاه كرمانشاه و باند فرودگاه كردستان و  ديگر موارد تا پايان سال به   بهره برداري مي رسد.

 

لینک