مدير عامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل:

پل درياچه اروميه در سه ماهة اول سال 86 به بهره برداري مي رسد

مدير عامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل اعلام كرد پل ميانگذر درياچه اروميه به طول 50 كيلومتر تا پايان سال 84، 68 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است كه اميدواريم در سه ماهة اول سال 86 به بهره برداري برسد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، مهندس صادق افشار كه در مجمع عمومي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل سخن مي گفت، بيان داشت: اولويتهاي شركت، بهينه كردن فعاليت ها از طريق گسترش انجام مطالعات، تسريع انجام و تكميل پروژه ها و طرح هاي نيمه تمام و اولويت دادن به ساخت باند رفت يا برگشت در       شريان هاي خاصي بويژه محورهاي تهران به مشهد و تهران به اهواز و بندرعباس است كه سوانح را كم خواهد كرد.

وي ادامه داد: اولويت دادن به محورهاي ترانزيتي و استفاده از تكنولوژي هاي جديد در زمينه ماشين آلات راهسازي و تكنولوژي ساخت راهها و ترويج بكارگيري مديريت طرح از ديگر سياست هاي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل است.

مهندس افشار اظهار داشت: به منظور ساخت آزادراه ها در كشور، 140 ميليارد تومان اوراق مشاركت فروخته مي شود كه با فروش اوراق مشاركت تأمين اعتبار در اواخر سال اختصاص مي يابد كه اين مسأله مشكلاتي را در پي دارد.

وي تصريح كرد: ساختار تفصيلي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل تهيه شده است و براي تأييد سازمان و مديريت برنامه ريزي ارائه خواهد شد.

مدير عامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل اظهار كرد: تاكنون بيش از 58 درصد اهداف پيش بيني شده در سال 85 محقق شده است اما با كمبود اعتبار مواجه شده ايم و با توجه به سرعت انجام پروژه ها لازم است كه در متمم بودجه به اين مسأله توجه شود. همچنين در زمينه كمبود سيمان و قير مشكلاتي مطرح بود كه مشكل كمبود قير حل شده است اما در مورد كمبود سيمان هنوز در برخي مناطق مشكل وجود دارد.

وي  ابراز داشت: قرارداد ساخت آزادراه ساوه به همدان بسته شده است و كليه قطعات راه آهن اصفهان به شيراز به پيمانكاران واگذار شده و در دست اجرا است كه پيمانكاران اين طرح 30 ميليارد تومان از شركت طلب دارند كه به علت محدوديت هاي اعتباري پرداخت نشده است.

مهندس افشار در مورد اهداف سال 85، خاطرنشان كرد: احداث پنج پست اسكله در كشور پيش بيني شده است و در بخش راه آهن 455 كيلومتر در سال 85 زيرسازي و ريل گذاري مي شود كه عمدتاً در محور اصفهان به شيراز و بم به زاهدان و ريل گذاري اراك تا ملاير خواهد بود.

مدير عامل شركت ساخت و توسعة راهها در پايان بيان داشت: با توجه به اهدافي كه در مادة 28 در زمينة توسعة شبكه حمل و نقل ترسيم شده است بايد چهار برابر وضع موجود اعتبارات جذب شود.

 

لینک