رئيس سازمان بنادر و كشتيراني:

هر ماه پنج شناور به ناوگان دريايي افزوده مي شود

رئيس سـازمان بنادر و كشتيراني اعلام كرد: امسال به طور متوسط هر ماه پنج شناور به ناوگان دريــايي كشور افزوده    مي شود و 91 شناور توسط سازمان بنادر و كشتيراني خريداري شده است .

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، دكتر علي طاهري مطلق كه در جلسه شورايعالي سازمان بنادر و كشتيراني سخن مي گفت، اظهار داشت: تمام ترمينال هاي بندري به بخش خصوصي واگذار شده و بخش خصوصي تجهيزات لازم را براي عملكرد مناسب فراهم كرده است. همچنين 25400 نفر اشتغال زايي در بخش خصوصي انجام شده است .وي تصريح كرد: دفاتر جذب سرمايه گذاري در كليه بنادر كشور ايجاد شده است در توسعه حمل و نقل كانتينري در رتبه 69 قرار داريم كه طبق برنامه پنج رتبه رشد خواهيم داشت. دكتر طاهري مطلق خاطرنشان كرد: بازاريابي به عنوان استراتژي محوري بعد از گسترش ساختارها و امور زيربنايي در سازمان بنادر و كشتيراني مطرح است و به كميته هاي بازاريابي تفويض اختيار شده و امكانات و تسهيلات قابل توجهي براي اين كميته ها در نظر گرفته شده است.اعلام داشت: در قالب اصلاح نظام تعرفه، 20 خط بين المللي در خطوط كشتيراني جذب شده است.رئيس سازمان بنادر و كشتيراني بيان كرد: در راستاي توسعه روابط خارجي با 61 كشور موافقت‌نامه هايي در خصوص حمل و نقل دريايي امضا شده است و اقدامات متعدد تشويقي از جمله كاهش 50 درصدي تخفيف عوارض كالا و كشتي در ترانزيت در نظر گرفته شده است.وي ادامه داد: در مورد ترانزيت نفتي در درياي خزر تخفيف هاي قابل توجهي در نظر گرفته شده است كه در پنج ماهة نخست امسال شاهد رشد 68 درصد ترانزيت نفتي در درياي خزر بوده ايم.دكتر طاهري مطلق ابراز داشت: ظرفيت اسمي  حمل بار در بنادر 117 ميليون تن، ظرفيت كانتينري بنادر تجاري دو ميليون TEU و ظرفيت جابجايي مسافر در پايانه هاي بندري به 8/4 ميليون نفر و افزايش سرمايه گذاري بخش غيردولتي به 2966 ميليارد ريال رسيده است.رئيس سازمان بنادر و كشتيراني افزود: مؤسسه رده بندي ايراني ايجاد شده است و با تكميل بندر شهيد رجايي بزرگترين كشتي هاي كانتينري مي توانند پهلوگيري كنند.وي يادآور شد: در سال 84 از 65 كيلومتر فيبر نوري در بنادر كشور بهره برداري شده است.لازم به ذكر است در جلسه شورايعالي سازمان بنادر و كشتيراني عنوان شد كه اين سازمان در زمينة ناوگان جز 20 كشور اول جهان محسوب مي شود و مشكل اصلي سازمان در رقابت با بنادر كشورهاي ديگر در زمينه قوانين مربوط به تعرفه ها است كه بايد تعرفه ها متناسب با مشتريان و از طريق مذاكره تعيين شود. 

لینک