افتتاح محور شرياني جهرم – لار با حضور وزير راه و ترابري

محور ترانزيتي جهرم – لار و تونل بزن، تردد در جنوب كشور را متحول مي سازد

فردا صبح مهمترين محور شرياني جنوب كشور با حضور وزير راه و ترابري افتتاح مي شود.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري محور اصلي و ترانزيتي جهرم – لار به طول 156 كيلومتر و همچنين تونل بزرگ (بزن) به طول 920 متر، با حضور محمد رحمتي وزير راه و ترابري،صادق افشار مدير عامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، استاندار و نمايندگان مردم استان فارس به بهره برداري مي رسد.

بنابراين گزارش محور اصلي جهرم – لار ضمن پيوستن به راههاي ملي كشور زير عبور ترافيك حجيم بندرعباس- شيراز قرار مي گيرد.

اين گزارش خاطرنشان مي سازد: محور شيراز بندرعباس از طريق جهرم – لار در مقايسه با شيراز – بندرعباس از طريق محور فسا – داراب داراي مشخصات فني و مهندسي بهتري است و حدود 50 كيلومتر مسير بنادر شهيد رجايي و شهيد باهنر را به مركز استان فارس، لار و مناطق مهم صنعتي كشور كوتاه تر مي سازد.

اين محور موجب كاهش زمان سفر و حمل كالا، صرفه جويي و كاهش مصرف سوخت و استهلاك وسائط نقليه، تقليل بار ترافيكي سنگين محور بندرعباس – سيرجان – كرمان مي گردد.

بنابراين گزارش راه اصلي جهرم – لار با هزينه اي بالغ بر 269 ميليارد و 103 ميليون ريال احداث گرديده است. همچنين تونل مهم و مجهز (بزن) به طول 920 متر واقع در محور مذكور با هزينه اي بالغ بر 53 ميليارد و 457 ميليون ريال احداث شده است.

شايان ذكر است با بهره برداري از اين مسير ارتباط مردم عزيز استان هرمزگان با فارس و شهرهاي مركزي كشورمان ايمن و راحت تر شده و همچنين رشد و توسعه منطقه جنوب استان فارس را نيز شاهد خواهيم بود.

طبق اين گزارش فردا ساعت8 صبح در كيلومتر 60 محور جهرم – لار در محل  تونل بزن، اين پروژه ترانزيتي افتتاح خواهد شد.

لینک