وزير راه و ترابري :

بيمه تامين اجتماعي رانندگان بايد مد نظر قرار گيرد

  وزير راه و ترابري تصريح كرد : رانندگان مشكلات متعددي را دارند كه براي كم كردن اين مشكلات بايد بيمة تامين اجتماعي آنها مد نظر قرار گيرد تا اينكه احساس رضايت از شغل در بين آنها افزايش يابد. به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري ، مهندس محمد رحمتي كه در نهمين جلسه امسال كميسيون فرعي شورايعالي هماهنگي ترابري كشور سخن مي گفت، بيان داشت : متاسفانه رانندگان به خاطر وجود مسائل متعدد از جمله پرداخت اقساط وسيلة نقليه، جريمه ها، دورماندن از خانه، نبود امنيت شغلي و ديگر موارد رفتارهاي غيرمنتظره انجام مي دهد كه بايد براي كم كردن مشكلات رانندگان مكانيزم بيمه شدن آنها مد نظر قرار گيرد. وزير راه و ترابري تاكيد كرد: در زمان محدود تحولات گسترده اي را نمي توان در سطح جاده ها انجام داد و اين انسانها هستند كه مي توانند با توجه به موقعيت و شرايط خود رفتار مناسب را داشته باشند و از بروز حوادث و رفتارهاي غير متعارف جلوگيري كنند.

مهندس رحمتي با اشاره به نقش وزارتخانه هاي ديگر در ساماندهي حمل و نقل، اظهار كرد: در حال حاضر به نوعي جاده ها مجاني و سوخت ارزان است و در كشور  حمل و نقل اضافي صورت مي گيرد كه اين وضعيت در آينده تغيير خواهد كرد و اقتصاد كشور را تحت تأثير قرار خواهد داد. حال در اين زمينه لازم است برنامه ريزي هاي متناسب انجام شود.

وي ادامه داد: سوخت ارزان موجب كم شدن ايمني راهها و گسترش نامناسب حمل و نقل در كشور شده است كه با واقعي شدن قيمت سوخت طبيعتاً نمي توان در عرصه توليد كالا رقابت داشته باشيم .

وزير راه و ترابري ابراز داشت : گسترش بي رويه وسايل نقليه نمي تواند راهگشا باشد و بايد رشد كمي به صورت متناسب صورت گيرد كه خارج كردن وسايل نقليه فرسوده از چرخة حمل ونقل از جمله اين موارد است .

مهندس رحمتي افزود: كشور در زمينه اقتصاد حمل ونقل دچار مشكل است و بايد از فضاي حمل و نقل كشور استفادة اقتصادي كرد و سرمايه گذاري ها بايد در جهت ايجاد صرفه اقتصادي باشد كه گسترش ترانزيت و حمل و نقل بين المللي از اين موارد است .

وي اضافه كرد: در زمينه اصل 44 در وزارت راه وترابري پيشرفتهاي خوبي صورت گرفته است و براي رسيدن به سند چشم انداز 20 ساله، شورايعالي هماهنگي ترابري كشور بايد كميته هاي كارشناسي را تشكيل و براي رسيدن به اين اهداف برنامه ريزي كند .

مهندس رحمتي در ادامه سخنان خود كه در جمع نمايندگان وزارتخانه هاي عضو كميسيون فرعي شورايعالي هماهنگي كشور بود، تاكيد كرد : اصل بر رضايت مشتري است و بايد شركتهاي خصوصي را در حوزة حمل ونقل ساماندهي كنيم و زيادبودن تعداد شركتها مفيد نيست .

 

لینک