وزير راه و ترابري :

شورايعالي هماهنگي ترابري كشور به دنبال بالابردن كيفيت حمل و نقل مي باشد

  وزير راه و ترابري اظهار داشت : در حوزة حمل و نقل از لحاظ كمي توسعة مناسبي صورت گرفته است و هم اكنون لازم است به سمت بالابردن كيفيت حمل ونقل در كشور حركت كنيم .

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري ، مهندس محمد رحمتي كه در نهمين جلسه امسال كميسيون فرعي شورايعالي هماهنگي ترابري كشور سخن مي گفت ، تاكيد كرد: شوراي هماهنگي ترابري كشور از سال 54 تاكنون مصوبات متنوعي و متعددي را در مورد مسائل روزمره كشور در حوزة حمل ونقل داشته است كه برخي از اين مصوبات موضوعيت خود را از دست داده اند و هم اكنون با توجه به ايجاد وضعيت پايدار نسبت به گذشته در حوزة حمل و نقل نياز به مصوبات مستمر و دايمي تر داريم .

وزير راه و ترابري خاطرنشان كرد: از لحاظ كمي در حمل و نقل توسعة خوبي داشته ايم و مشكلي را در حمل ونقل بار و مسافر و ترانزيت احساس نمي كنيم اما لازم است به سمت بالابردن كيفيت حمل و نقل حركت كنيم كه كار كردن در اين زمينه سخت تر از گذشته خواهد بود در حالي كه نمود كمتري نيز خواهد داشت .

مهندس رحمتي تصريح كرد : بايد در زمينه تغيير رفتار حمل ونقل در كشور كار نرم افزاري و فرهنگي انجام شود كه اين مساله در بهينه كردن وضعيت حمل و نقل ضروري است .

وي ادامه داد : دستگاهها و سازمانهاي مختلف كشور با حوزة حمل و نقل سرو كار دارند و 10 درصد از اشتغال كشور در اين حوزه مي باشد كه با توجه به حجم گسترده وزارت راه و ترابري لازم است هماهنگي لازم بين كليه سازمانهاي مرتبط جهت سازماندهي حمل ونقل كشور ايجاد شود .

وزير راه و ترابري گفت : بايد حمل و نقل هاي اضافي را در كشور حذف كرد و نمايندگان وزارتخانه هاي مختلف در شورايعالي هماهنگي ترابري كشور ، براي بهينه كردن حمل و نقل در زيرمجموعه هاي خود اقدامات لازم را انجام دهند .

وي ابراز داشت : جانمايي صنايع ، دانشگاهها و حتي مكان انجام خدمت وظيفه سربازان در كشور بر حمل ونقل تاثير مستقيم دارد كه با انجام هماهنگي لازم در اين زمينه ها مي توان حمل ونقل را آسانتر كرد .

 

لینک