اخبار -بوشهر                                                                                                                                                                    

فعاليت هاي ايمن سازي راههاي بوشهر در سال 84

مهندس افشين پيرنون رئيس اداره تأسيسات و ايمني راههاي بوشهر گفت : در سال گذشته در بخش روشنايي نقاط حادثه خيز و گردنه ها ، پروژه روشنايي محور كوهستاني دالكي _ كنارتخته واقع در محور بوشهر _ شيراز به طول 15 كيلومتر به همراه خط انتقال نيروي آن با پيشرفت فيزيكي 75% انجام شد 8 دستگاه       روشنايي به صورت نقطه اي در محل تقاطع هاي همسطح نصب گرديده و بيش از يكصد چراغ چشمك زن در نقاط حادثه خيز نصب شده است در بخش علائم عمودي و افقي ، نصب 000/30 صفحه مسيرنما ، 2500 فلش قرمز ، 1200 صفحه تابلوي انتظامي دايره ، 1500 صفحه تابلوي اخطاري ، 2700 مترمربع تابلوي اطلاعاتي ، 000/30 عدد بازتاب چشم گربه اي و 1250 كيلومتر خط كشي محورهاي اصلي و فرعي از عمده فعاليت هاي اين اداره بوده است . وي افزود : در بخش حفاظ ها در سال 84 بالغ بر 25 كيلومتر گاردريل نصب گرديده است . 

 

16 پروژه راه روستايي در حال اجراست

مهندس عليرضا صفايي معاون راه روستايي اداره كل راه و ترابري بوشهر پروژه هاي در دست اجرا را شامل 16 راه روستايي از جمله «دهنو _ زردكي ، رودشور _ كوهك، بويرات _ باباحسني ، طلحه _ شاه پسرمرد ، خيرك _ شكرك ، جميله ، امامزاده _ بوشكان ، مقاتل _ گزدراز ، تل تل_ چم شهاب و پل جزيره شيف به راه خاكي اصلي .

پل درويشي به كردلان ، پل كره بند ، مطالعه راه روستايي باغ تاج ، مطالعه راه روستايي كاردانه _ كشتو _ بشك » برشمرد و افزود : قبل از انقلاب فقط 180 كيلومتر راه روستايي با روكش شن در استان موجود بود اما تا پايان امسال بالغ بر 940 كيلومتر راه با روكش آسفالته و 492 كيلومتر راه با روكش شني احداث گرديده است .

لینک