سازمان هواپيمايي كشوري تنها مرجع بررسي علل سانحه هوايي است

   در پي وقوع سانحه هواپيماي توپولف شركت ايران ايرتور در فرودگاه مشهد و اظهارنظرهاي گوناگون در خصوص علت حادثه به اطلاع مي رساند برابر مقررات ايكائو بررسي علل سوانح هوايي تنها بر عهده سازمان هواپيمايي كشوري است و هرگونه صحبت ازسوی افراد مختلف در اين خصوص صرفاً درحد اظهارنظر مي باشد.

   لازم به ذكر است پس از وقوع سانحه، كارشناسان سازمان هواپيمايي كشوري جهت بررسي علل وقوع سانحه به محل اعزام شده اند كه نتايج بررسي ها در آينده اي نزديك به اطلاع مردم شريف ايران رسانده خواهد شد.

لینک