پل يادگار امام افتتاح شد

   پل يادگار امام بر روي رودخانه كارون افتتاح شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، اين پل كه ارتباط بين بنادر آبادان و خرمشهر را برقرار مي سازد با حضور استاندار خوزستان و نمايندگان مردم آبادان و خرمشهر افتتاح شد.

   بنابراين گزارش پل يادگار امام كه 304 متر طول و 35 متر ارتفاع دارد بر روي 64 عدد شمع درجا، به قطر 75 متر و با دهانه قوسي 144 متر در وسط، احداث شده است.

 شايان ذكر است، احداث اين پل مهم ارتباطي 40 ميليارد ريال هزينه دربر داشته است .

 در جريان اين مراسم استاندار خوزستان با اشاره به اينكه توجه ويژه اي به شهرهاي آبادان و خرمشهر

 مي شود افزود: طرح محور ارتباطي آبادان – ماهشهر با اعتباري بالغ بر 50 ميليارد ريال به طول 75 كيلومتر اجرا خواهد شد.

     حيات مقدم افزود: ظرف مدت سه سال آينده محوردر دست احداث شهرهاي خرمشهر، آبادان، ماهشهر و هنديجان تكميل و به بهره برداري خواهد رسيد.

لینک