كلنگ محور شهرضا – اسفرجان به زمين زده شد

  كلنگ احداث قطعة دوم پروژة راه روستائي محور شهرضا – منظريه – اسفرجان توسط استاندار اصفهان به زمين زده شد.

   سيد مرتضي بختياري استاندار اصفهان در مراسم آغاز ساخت اين محور گفت: فاز يك اين پروژه تا پايان سال 85 به اتمام مي رسد، ضمن اينكه آزادسازي مسير به عهدة فرمانداري و مسئولين محلي و راهسازي آن به عهدة اداره كل راه و ترابري استان است .

   همچنين حسن نيا مدير كل راه و ترابري اصفهان احداث اين محور را متصل كنندة شهر منظريه به روستاي اسفرجان و نهايتاً گرموك ذكر نمود و گفت: با احداث اين پروژه ضمن كاهش تردد مسير بزرگراه شهرضا – آباده و كاهش تصادفات جاده اي و افزايش ضريب ايمني عبور و مرور، طول مسير 25 كيلومتر كاهش مي يابد كه از نظر اقتصادي و سهولت دسترسي اهالي روستاها به شهرضا تأثيرات قابل توجهي خواهد داشت.

 

لینک