بهره برداري از 81 پروژه در استان اصفهان

    مهندس حسن نيا مدير كل راه و ترابري استان اصفهان گفت: 81 پروژه بخش راه وترابري، با اعتباري معادل 275 ميليارد و 733 ميليون ريال در حوزه هاي مختلف راهداري ، راهسازي، راههاي اصلي و روستائي در استان اصفهان به بهره برداري مي رسد.

به گفتة مهندس حسن نيا پروژه هاي قابل افتتاح به مناسبت هفته دولت شامل 9 پروژه احداث بزرگراه و راه اصلي به طول 7/61 كيلومتر، 9 پروژه بهسازي و روكش آسفالت بزرگراهها و راههاي اصلي به طول 385 كيلومتر،  15 پروژة احداث راه روستايي به طول 189 كيلومتر، 29 پروژة بهسازي و روكش آسفالت راههاي روستائي به طول 229 كيلومتر و 19 پروژة احداث پل و تقاطع مي باشد. 

 مدير كل راه و ترابري اصفهان نوع اعتبارات تخصيص يافته براي اجراي اين پروژه ها را شامل 48% اعتبارات ملي، 36% ملي استاني و بقيه را از محل اعتبارات استاني، تبصره هاي بودجه، حوادث غيرمترقبه واعتبارات رياست جمهوري ذكر كرد.

  

 

لینک