عمليات اجرايي بازيافت و روكش آسفالت باند دوم كمربندي غربي شيراز به اتمام رسيد

مدير كل راه و ترابري استان فارس گفت: عمليات اجرايي بازيافت و روكش آسفالت كمربندي غربي شيراز حدفاصل اكبرآباد تا پل ميرزاي شيرازي به طول 7 كيلومتر كه به اتمام رسيده در هفته دولت افتتاح مي شود.

وي با بيان مطلب فوق افزود: اين مسير يكي از مسيرهاي پرتردد شيراز است كه به علت واقع شدن ترمينال باربري در اين مسير و همچنين قرار گرفتن اين راه به عنوان راه ارتباطي محور شيراز – اصفهان ، شيراز – سپيدان و شيراز – بوشهر از حجم عبور و مرور بالايي برخوردار است.

حجازي علت خرابيهاي سطح آسفالت محور موجود را حجم زياد ترافيك و عدم زيرسازي مناسب دانست و تصريح كرد: با توجه به خردشدگي كامل لايه هاي آسفالتي و ايجاد ترك هاي پوست سوسماري در سطح جاده و بوجود آمدن وضعيت بحراني در محور به جاي استفاده از روش سنتي از روش بازيافت سرد استفاده گرديد.

مدير كل راه استان فارس افزود: با استفاده از اين روش مواد حاصل از تراشيدن آسفالت كهنه و قديمي در ساخت لايه هاي جديد نيز به كار مي رود و صرفه جويي و يك عملكرد خوب زيست محيطي را بدنبال دارد.

وي بازيافت كمربندي غربي شيراز را موفق دانست و اذعان داشت: استان فارس اولين استاني است كه در كشور از اين روش بازيافت استفاده مي كند و با تمام مشكلات و حساسيتهايي كه وجود داشت توانستيم اين پروژه را در حداقل زمان ممكن و با كيفيت و دوام مناسب به اتمام برسانيم.

شايان ذكر است كه اعتبار پروژه بازيافت 261 ميليون تومان و روكش آسفالت 289 ميليون تومان بوده  است .

لینک