خوزستان با بهره برداري از 89 پروژه به استقبال هفته دولت آمد

همزمان با هفته دولت بهره برداري از 89 پروژه اداره كل راه و ترابري استان خوزستان آغاز خواهد شد.

مدير كل راه و ترابري استان خوزستانبا اعلام اين مطلب گفت: هزينة احداث 89 پروژه قابل افتتاح در هفته دولت،  بيش از 38 ميليارد تومان است كه از محل اعتبارات مختلف تأمين شده است .

وي تصريح كرد: 57 پروژه شامل 148 كيلومتر جاده احداثي جديد، 143 كيلومتر روكش آسفالت، 45 كيلومتر بهسازي و 54 دستگاه پلسازي مربوط به راههاي روستايي استان است و مابقي پروژه ها شامل 21 كيلومتر جاده احداثي جديد، 233 كيلومتر روكش آسفالت، 165 كيلومتر بهسازي و احداث 106 دستگاه پل مربوط به پروژه هاي راهسازي اداره كل راه و ترابري استان خوزستان مي باشد.

وي گفت: بيش از 14 ميليارد تومان اعتبار به راههاي روستايي و بيش از 23 ميليارد تومان اعتبار به راهسازي اختصاص يافته است.

 

لینک