« سي سخت – پادنا» مسدود است

  جاده سي سخت – پادنا واقع در استان كهكيلويه و بويراحمد همچنان مسدود است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري اين جاده تا تاريخ 15/6/85 به علت عمليات راهسازي مسدود مي ماند. گفتني است جاده فرعي قديم با شيب زياد، از شهرستان سي سخت در منطقه دنا تا روستاي پادنا هم اكنون بسته شده و به جاي آن جاده اي با مشخصات راه اصلي آسفالته دردست احداث است.  تردد براي مناطق مذكور هم اكنون از طريق راه ياسوج – سميرم انجام مي شود

 

 

لینک