مدير كل راه و ترابري استان گلستان:

300 كيلومتر از راههاي روستايي استان گلستان آسفالت خواهد شد

   مدير كل راه و ترابري استان گلستان گفت : با توجه به مصوبات هيات دولت در استان گلستان در سال جاري با اعتباري بالغ بر 160 ميليارد ريال حدود 300 كيلومتر از راههاي روستايي آسفالت خواهد شد.مهندس شورابی مديرکل راه وترابری استان گلستان اظهار داشت : در حال حاضر استان گلستان داراي 3094 كيلومتر راههاي روستايي است كه از اين مقدار 5/43 درصد آسفالت و 24 درصد شوسه با مشخصات فني و 5/22 درصد راه دسترسي وجود دارد.  مدير كل راه و ترابري استان گلستان همچنين درخصوص وضعیت پروژه های در دست احذاث آن استان اظهار داشت : اتمام پروژه بزرگراه گرگان _ آزاد شهر ، كنارگذر علي آباد, شروع ميدان ورودي بندر گز و كنارگذر گرگان ، كردكوي و كنارگذر گنبد _ اينچه برون كه از مصوبات هيات دولت در بخش راه و ترابري بوده شروع شده است.لازم به ذكر است اداره كل راه و ترابري استان گلستان در ادامه سياست محروميت زدايي با اعتباري بالغ بر 6640 ميليون ريال پروژه هايي بطول 12810 متر را دو سه ماهه اول سال جاري به بهره برداري رسانيده است كه با انجام پروژه هاي مذكور تعداد 1710 خانوار روستايي از نعمت راه آسفالته بهره مند شدند .

     پروژه هاي به بهره برداري رسيده توسط اين اداره كل عبارتند از : آسفالت راه روستايي باغو روكش آسفالت راه روستايي سركلاته، زيرسازي و آسفالت راه روستايي گز شرقي، زيرسازي و آسفالت راه ارتباطي شهر نوكنده به جاده قديم كردكوي _ گلوگاه و روكش آسفالت راه روستايي باغو كناره.

لینک