اتريشي ها اواخر شهريور پيشنهاد خود را در مورد پروژه هاي ريلي ارائه مي دهند

سرپرست هيأت اتريشي مذاكره كننده با نمايندگان وزارت راه و ترابري اعلام كرد: مدارك لازم در مورد پروژه هاي مختلف ريلي را دريافت كرده ايم كه با ترجمه و تكميل آنها تا يك ماه ديگر اميدواريم كه پيشنهادهاي خود را تا اواخر شهريور ارائه دهيم.

    به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، دكتر حميد بهبهاني، معاون اقتصاد و برنامه ريزي حمل و نقل، اظهار داشت: توقع ما از كارشناسان اتريشي انتقال تكنولوژي، استفاده از نوآوري هاي جديد و سرعت عمل در انجام پروژه ها است اين در حالي است كه ايران در حال حاضر خدمات فني در زمينه حمل و نقل را صادر مي كند.

    وي تأكيد كرد: درخواست وزارت راه و ترابري براي محور گرگان به مشهد استفاده از قطار براي سرعت 200 كيلومتر است اما بايد طراحي براي سرعت هاي بيشتر درنظر گرفته شود تا در آينده نيز مورد استفاده باشد و قطارهاي پيشرفته تري را جوابگو باشند.

    دكتر بهبهاني گفت: پيش بيني ما براي خطوط ريلي قم _ اصفهان تا 270 كيلومتر است و بايد طراحي خطوط براي سرعت هاي بالاتر در نظر گرفته شود.

     در اين مذاكرات، لوچين گه، مدير پروژه هاي بين المللي راه آهن اتريشي، با تشكر از استانداران خراسان شمالي، رضوي و گلستان در زمينه همكاري در بازديد از پروژه ها، بيان داشت: از لحاظ جغرافيايي شباهتهاي زيادي بين ايران و اتريش وجود دارد و تجربيات ايحاد خطوط ريلي در اتريش مي تواند در پروژه هاي ريلي ايران مفيد واقع شود.

     وي ادامه داد: كنسرسيوم بين المللي با مشاركت شركت هاي اتريشي ها و شركت هاي ايراني در زمينه راه آهـن تشكيـل مي شود كه در انجام پروژه ها مشاركت فعال خواهند داشت.

     لوچين گه در اين مذاكرات از هيأت ايراني دعوت كرد كه از پروژه هاي ريلي اتريش بازديد و مسائل فني پروژه هاي ايران را در اتريش بررسي كنند.

   معاون اقتصاد و برنامه ريزي وزارت راه و ترابري با تأكيد بر كلان نگري در ايجاد خطوط ريلي كشور، خاطرنشان كرد: با تكميل شبكه ريلي گرگان _ مشهد و ايجاد خطوط ريلي در استان هاي مازندران، گيلان و اردبيل مي توانيم از مشهد به تركيه و اروپا سفر كنيم.

    همچنين با تكميل اين خطوط، افغانستان، تركمنستان و آذربايجان از طريق ايران به اروپا وصل مي شوند.

دكتر بهبهاني با اشاره به كريدور شمال به جنوب و نقش مهم ترانزيتي اين مسير يادآور شد: بار هندي ها كه هم اكنون از درياي سياه به مديترانه و سپس به مسكو مي رود 45 روز طول مي كشد در حالي كه اگر از مسير بندرعباس به آذربايجان و مسكو عبور كنيم فقط بار 20 روز در راه است.

    مهندس تهراني، مجري طرح ساخت و توسعه شبكه راه آهن در اين مذاكرات بيان داشت: ايجاد بستر براي همكاري هاي بلندمدت بين دو كشور ايران و اتريش با تأكيد بر كيفيت بالا و بهينه بودن و نگاه به حركت بلندمدت ضروري است.

    وي تصريح كرد: همكاري دو طرف در زمينه انتقال نرم افزاري و فرايند استاندارد چرخه پروژه از انجام مطالعات تا تكميل پروژه خواهد بود و پيشنهادات طرف اتريشي براي ما مي تواند مفيد باشد.

 

لینک