مركز بارانداز بين المللي در مرز ايران و آذربايجان

 

افتتاح شد 

مركز بارانداز (Hub)  بين المللي جديد در مرز ايران و آذربايجان بهمن ماه افتتاح شد .

به گزارش روابط عمومي وزارت راه و ترابري مدير كل امور بين الملل راه آهن جمهوري اسلامي اعلام كرد: اين مركز جايگزيني براي مسيرهاي طولاني ريلي و كاميونهاي سنگين دور درياي خزر را فراهم مي آورد .

به گزارش شماره April 2006  مجله IRS ؛ با ايجاد اين مركز بارانداز ، محموله هاي ريلي مي تواند در 15 روز از غرب اروپا به پايانه آستارا و با ادامه مسير به صورت جاده اي در كمترين زمان ممكن به مقصد برسد .

لینک