چهارمين اجلاس كميته راهبردي در خصوص حركت نمايشي قطارهاي كانتينري يكسره

 كميسيون اقتصادي اجتماعي آسيا و اقيانوسيه سازمان ملل (UNESCAP) چهارمين كميته راهبردي درخصوص حركت نمايشي قطارهاي كانتينري در طول كريدور شمالي راه آهن سراسري آسيا را بنا به دعوت قزاقستان در تاريخ 19 و 20 سپتامبر ( 29- 28 شهريور ماه) در آستانه برگزار مي كند.

 در اين اجلاس رؤساي راه آهن هاي كريدور شمالي اسكاپ ( بلاروس، چين، جمهوري خلق كره، قزاقستان، مغولستان، لهستان، جمهوري كــره، روسيه و ازبكستان) شركت نموده و يادداشت تفاهمي را براي راه اندازي حركت نمايشي قطار يكسره، در طول كريدور شمالي راه آهن سراسري آسيا  (TAR) امضاء خواهند نمود. از سازمان گمرك جهاني، سازمان همكاري هاي راه آهن ها (OSJD)، اتحاديه بين المللي راه آهن ها (UIC) مؤسسه تحقيقات اقتصادي آسياي شمال شرقي (ERINA) همچنين شركت هاي فورواردي حمل و نقل بين المللي دعوت به عمل آمده تا در اين اجلاس حضور داشته باشند. يادآوري مي گردد كريدور شمالي اسكاپ يكي از چهار كريدور اصلي در توسعه شبكه حمل و نقل ريلي آسيا مي باشد.

لینک