پل شاوور افتتاح مي شود

پل شاوور در امتداد جاده ترانزيتي اهواز – انديمشك تا 15روز آينده افتتاح مي شود.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، اين پل كه در يكي از مهمترين جاده هاي ترانزيتي كشور واقع شده، با هزينه اي بالغ بر 8 هزار ميليون ريال احداث گرديده است.

بنابراين گزارش پل شاوور به مناسبت هفته دولت با حضور مقامات استاني و وزارت راه و ترابري افتتاح مي شود.

اين پل داراي 61 متر طول مي باشد در حالي كه طول پل قديمي 32 متر بوده است كه در اثر آبشستگي پايه آن دچار شكستگي شده بود.

اين پل كه در امتداد پرترددترين مسير دسترسي خوزستان به تهران و در كنار بخش شاوورواقع شده، كه ترافيك عبوري آن به طور موقت بر روي پل ديگري، در جنب اين مسير انتقال يافته است.

شايان ذكر است، مسير اهواز – انديمشك با ترافيك عبوري بيش از 30 هزار وسيله نقليه، سومين مسير پرتردد و ترانزيتي كشور شناخته شده است.

بنابراين گزارش، در هفته دولت بيش از 24 پروژه مهم ديگر توسط بخش راه و ترابري در استان خوزستان افتتاح خواهد شد.

لینک