كمربند حلقوي اردكان – ميبد احداث مي شود

 بهره برداري از كمربند حلقوي اردكان – ميبد بار ترافيكي شهرستان هاي اردكان و ميبد را             به شدت كاهش مي دهد.

مدير كل راه و ترابري استان يزد با اعلام اين خبر افزود: با توجه به ترافيك سنگين محور بين المللي جاده سنتو در شهرستان هاي اردكان و ميبد، تردد روزانه هزاران دستگاه خودروي سبك و سنگين و تحميل خسارات ناشي از تصادفات كمربند حلقوي اردكان – ميبد در چهار قطعه احداث مي شود.

ميرسعيدي گفت: اين كمربندي به صورت حلقوي اجرا خواهد شد، كه كمربند غربي آن شامل قطعات 1 و 2 به طول تقريبي 32 كيلومتر و كمربند شرقي آن شامل 3 و4 به طول حدود 42 كيلومتر است. وي افزود: بر روي اين كمربند حلقوي چند تقاطع همسطح و غيرهمسطح از جمله ميبد – ندوشن، ميبد – ايستگاه راه آهن و اردكان – چاه افضل براي ايجاد ايمني بيشتر احداث مي شود. بنا به گفته ميرسعيدي: در حال حاضر يك باند از دو باند قطعه دوم، در حال احداث و باند ديگر همين قطعه آماده مناقصه است و در قسمت شرقي كمربندي نيز قطعه سوم در حال اجرا و قطعه چهارم به مناقصه گذاشته شده است.

وي خاطرنشان ساخت: كمربندي حلقوي اردكان – ميبد قبل از شهرستان اردكان از محور شرياني سنتو جدا شده و پس از ميبد به اين محور بين المللي مي پيوندد.

لینک