مذاکرات ايران وچين در مورد توسعه ناوگان حمل و نقل ريلي

مديرعامل راه آهن جمهوري اسلامي ايران ازمذاكره با مقام‌هاي چين براي توسعه‌ناوگان حمل ونقل ريلي ايران خبر داد .“محمد سعيد‌نژاد" در سفر به چين ، پس از ديدار با مقام‌هاي بلندپايه وزارت راه آهن اين كشور، گفت: سياست جمهوري‌اسلامي ايران توسعه حمل و نقل ريلي  است و هم اكنون در حال انجام مذاكراتي براي تامين امكانات اين بخش از چين مي‌باشيم.وي در نشستي باحضور اعضاي اتاق بازرگانان ايران در چين و يك هيات بلندپايه اقتصادي ايران در چين گفت: جهت‌گيري ايران در بخش ريلي اكنون تامين امكانات سيستم‌هاي راه آهن از چين است.معاون وزير راه و ترابري با اشاره به فعاليت چين در مترو ايران ، تهيه واگن‌هاي چيني براي مترو و راه اندازي قطارهاي جديد در مسير تهران - مشهد با خريد تجهيزات از چين ، گفت :در شبكه ريلي ايران‌ از تجهيزات ساخت چين‌ نيز استفاده مي‌شود. وي با بيان اين مطلب كه هم اكنون چند طرح براي تهيه امكانات بخش ريلي ايران از چين درحال اجرا مي‌باشد، تامين لكوموتيو، ريل، سوزن‌هاي شبكه و تجهيزات علايم ارتباطي شبكه راه‌آهن ايران را  از همكاري‌هاي ايران و چين در اين بخش ذكر كرد   .“سعيد نژاد " همچنين از انجام مذاكراتي با شركت‌هاي چيني و شركت رجا براي تجهيز شبكه ريلي ايران به قطارهاي دو طبقه خبر داد.   وي گفت: شركت رجا  پيش از اين ده‌ها واگن از چين براي تجهيزشبكه حمل و نقل ريلي خريداري كرده است.    وي همچنين اعلام‌كرد: مذاكراتي با طرف‌هاي چيني درباره تعمير لكوموتيوها در حال انجام است .ديرعامل شركت راه‌آهن گفت: امروز روشن است كه گلوگاه توسعه كشور شبكه‌حمل‌ونقل مي‌باشد و بايد به اين بخش، به ويژه حمل و نقل ريلي توجه شود. وي گفت: اگربخواهيم در صادرات نيز نقش اساسي ايفا كنيم بايد توجه بيشتري به اين بخش داشته باشيم. مديرعامل واگن پارس، مدير عامل شركت رجا، معاون ناوگان راه آهن ايران وچندمدير ديگر شركت‌هاي مرتبط با راه آهن براي مذاكره در چين به سر مي‌برند.

لینک