نخستين نشست کميته حمل و نقل ايران و روسيه برگزار شد

نخستين نشست کميته حمل ونقل ايران و روسيه به منظور گسترش همکاري هاي حمل ونقلي دو کشور در مسکو برگزار شد.

در اين نشست که هياتي از نمايندگان حمل ونقل جاده اي، ريلي، دريايي و هوايي کشورمان به سرپرستي دکتر "بهبهاني" معاون اقتصاد حمل ونقل وزارت راه و ترابري حضور داشتند، راه هاي گسترش همکاريها مورد بررسي قرار گرفت.

کنسرسيوم سه جانبه ايران، روسيه و جمهوري آذربايجان در مورد ساخت خط آهن قزوين – رشت- آستارا، انتقال دانش ساخت واگن و بوژي، تبادل استاد و دانشجو و امکان راه اندازي قطار مسافري تهران- باکو-  مسکو از جمله موضوعات مورد بحث اين نشست در زمينه حمل ونقل ريلي بود.

در جريان اين جلسه که از اول تا پنجم مرداد ماه برگزار شد، بهبهاني با "ياکونين" رييس   راه آهن روسيه ديدار کرد و دو طرف در مورد راه هاي ارتقاي همکاري هاي ريلي دو کشور گفت وگو کردند.       

لینک