کنفرانس مطبوعاتی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل برگزار شد

كنفراس مطبوعاتي با شركت خبرنگاران و با حضور مهندس افشار، معاون وزير و مدير عامل شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل، مهندس منتظري مجري طرح هاي ساخت و توسعه شبكه آزاد راه ها، مهندس تهراني مجري طرح هاي ساخت و توسعه شبكه راه آهن، مهندس سميعي معاون فني مهندسي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل، مهندس گروسي مجري طرح هاي ساخت و توسعه شبكه راه ها و مهندس سيد احمديان مجري طرح هاي ساخت و توسعه شبكه بنادر و فرودگاه ها  روز دوشنبه از ساعت 10 الي 45/12 دقيقه برگزار شد.

                                     گزارش تصویری کنفرانس مطبوعاتی 

 

لینک