باند دوم جاده هنديجان ماهشهر احداث مي شود

عمليات احداث باند دوم جاده هنديجان به ماهشهر به طول 72 كيلومتر آغاز شد.

در مراسمي كه به همين منظور برگزار شد، مدير كل راه و ترابري خوزستان گفت: اين پروژه توسط متخصصين و پيمانكاران استان خوزستان اجرا خواهد شد كه در ابتدا 10 كيلومتر از فار اول، با اعتباري بالغ بر 2 ميليارد و 800 ميليون ريال احداث خواهد شد.

    وي احداث راه جاده اي بين بندر و شهر هنديجان را با توجه به اشتغال اهالي آن منطقه به ماهيگيري و صيادي و نياز مبرم به راههاي مناسب ارتباطي با شهرهاي اطراف ضروري دانست و تصريح كرد: رشد روزافزون ترافيك در اين مسير ضرورت احداث باند دوم به موازات جاده موجود را دوچندان كرده است.

    خيرا... خادمي درخصوص مشخصات فني اين راه گفت:عرض تمام شده اين محور 11 متر، حجم خاكريزي و بستر سازي بيشاز 250 هزار متر مربع است.

    وي گفت : 36 دهانه پل به طول هاي مختلف در اين مسير احداث مي شود.  

لینک