رشد ترانزيت از 13 درصد فراتر رفت

ترانزيت كالا در سه ماهه نخست سال جاري با 5/13 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل، از مرز 2 ميليون و 300 هزار تن فراتر رفت.

    بنابه گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري؛ از اين حجم كالاي ترانزيت شده در كشور، 45 درصد آن از طريق جاده ها، 14 درصد توسط راه آهن و 41 درصد مابقي نيز به صورت سواپ جا به جا شده است.

    بنابراين گزارش، حمل و نقل جاده اي كالاهاي ترانزيتي حجيم و موزون با 9 درصد رشد و كالاهاي غيرنفتي نيز با 8 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.

    شايان ذكر است: در زمينه ورود كالاهاي ترانزيت،  بندرعباس با 34 درصد رشد رتبه نخست را در مرزهاي كشور به خود اختصاص داد، و مرزهاي سرخس، بازرگان، لطف آباد و آستارا نيز به ترتيب به عنوان فعال ترين مرزهاي كشور در زمينه ورود كالاهاي ترانزيتي پس از بندرعباس قرار گرفته اند.

    همچنين در زمينه خروج كالاهاي ترانزيتي، بندرعباس نيز با 6/22 درصد افزايش در سه ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل، به عنوان فعال ترين مرز خروجي كشور شناخته شد كه معادل 4/232 هزار تن خروج كالاي ترانزيتي براي آن ثبت گرديد.

    قابل ذكر است ترانزيت كالا به عنوان شاخصي اقتصادي كه از مزيت نسبي و موقعيت ويژه اي نسبت به كشورهاي منطقه در ايران برخوردار است مي تواند در صورت افزايش، تأثير بسزايي در تحقق اهداف برنامه اي، درآمدي و رشد ساير بخش هاي اقتصادي ايران و كشورهاي همجوار برجاي نهد.

لینک