كار گروه امداد و نجات در گلستان

  جلسه كار گروه تخصصي حمل و نقل و امداد و نجات در استان گلستان آغاز به كار كرد.

محمدتقي جوان شورابي مدير كل راه و ترابري استان گلستان،  هدف از برگزاري اين جلسه را هماهنگي در نحوه خدمات رساني وزارت راه و ترابري با ساير دستگاه هاي استاني،  براساس دستورالعمل حوادث غير مترقبه دانست و افزود: به منظور آمادگي بيشتر و جلوگيري از اتلاف وقت، معاون راهداري اين اداره كل به عنوان دبير ستاد حوادث غيرمترقبه استان جهت تشكيل زير كارگروههايي معرفي مي گردد.                                                                                          

   وي خاطرنشان ساخت :به دليل سيل خيز بودن استان گلستان، برگزاري چنين جلساتي ضروري است. 

  مدير كل راه و ترابري گلستان، همچنين انجام پروژه بزرگراه گرگان _ آزادشهر، كنارگذر علي آباد، ورودي بندر گز، كنارگذر گرگان، كردكوي و گنبد_ اينچه برون را از مصوبات هيأت دولت برشمرد و افزود: بهسازي باند فرودگاه كلاله، تكميل فرودگاه گرگان و آغاز مطالعات راه آهن گرگان _ مشهد از جمله امور در دست اقدام مي باشد.

 

لینک