بالغ بر 36 ميليارد ريال از اعتبارات سفر مقام معظم رهبري به همدان جذب شد

     14 پروژه با اعتبارات سفر مقام معظم رهبري توسط اداره كل راه و ترابري همدان اجرا گرديد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، اعتبارات مدنظر گرفته شده براي بخش راه و ترابري بالغ بر 36 ميليارد و 500 ميليون ريال بوده است كه به طور كامل توسط اداره كل راه و ترابري استان همدان جذب گرديد.

    بنابراين گزارش بخشي از هزينه هاي تعريض سه راهي روعان _ فامنين، آسفالت راه فرعي كبودرآهنگ شيرين سو- قيدار، بهسازي و آسفالت راه روستايي حيران، آسفالت راه روستايي علمدار سفلي، بهسازي راه روستايي تاريكدره نهاوند از محل اين اعتبارات جذب گرديده است.

    همچنين آسفالت راه روستايي احمدآباد، وسج نهاوند، احمدآباد _ كبودرآهنگ، قره بلاغ- كبودرآهنگ، آقچه خرابه – آرپادره، حسن ابدال، گندوز، گوگ تپه و هودرج _ شمس آباد از جمله اين پروژه ها مي باشد.

 

 

لینک