تغيير مجري آزادراه هاي كنارگذر شرق و غرب اصفهان

عبدالهاشم حسن نيا مدير كل راه و ترابري اصفهان، با حكم معاون وزير راه و ترابري جاي نيك كار اصفهـاني، مجري آزادراه هاي كنارگذر شرق و غرب اصفهان را گرفت.

    به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري مهندس صادق افشار معاون وزير و مدير عامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور طي ابلاغي عبدالهاشم حسن نيا را به عنوان نماينده مجري آزادراه هاي كنارگذر شرق و غرب اصفهان منصوب كرد.

    مراحل اجرايي كنارگذر غربي به طول 7/94 كيلومتر و كنارگذر شرقي نيز به طول 90 كيلومتر با توجه به نقش ويژه استان اصفهان در حمل و نقل كشور از سال 82 و با 50 درصد سرمايه گذاري بخش خصوصي آغاز شده است.

 

لینک