پيشنهاد تاجيكستان براي مشاركت ايران در ساخت تونل چهارمغزك

تاجيكستان با پايان يافتن ساخت تونل 11 كيلومتري انزاب در اين كشور توسط مهندسان و متخصصان ايراني، مشاركت در ساخت تونل چهارمغزك را به ايران پيشنهاد داد.

   به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، در سفر رئيس جمهوري كه وزير راه و ترابري نيز ايشان را همراهي مي كند، پيشنهاد مشاركت در ساخت تونل چهارمغزك از طرف تاجيكستان مطرح خواهد شد. تونل چهار مغزك در 50 كيلومتري جنوب شهر دوشنبه پايتخت تاجيكستان واقع شده است. همچنين تونل انزاب چهارشنبه توسط رئيس جمهور با حضور وزير راه و ترابري افتتاح خواهد شد.

   شركت ايراني « سابير بين الملل» در مدت حدود دو سال موفق شد تونل انزاب شامل بيش از پنج كيلومتر تونل اصلي و پنج كيلومتر تونل تهويه و دستگاه هاي تونل را تكميل كند.

   به گفتة مقامات تاجيك، مهندسان ايراني در جريان ساخت اين تونل درزمان يك ماه توانستند 635 متر از طول تونل را حفر كنند و  ركورد حفر و تونل سازي را بشكنند.

 تونل انزاب جاده خضب به شهر دوشنبه را 50 كيلومتر كوتاهتر و زمان مسافرت در محور شمال به جنوب تاجيكستان را چهار ساعت كاهش مي دهد.

 

لینک