اعتبارات مورد نياز فرودگاه هاي شيراز، ياسوج و اصفهان بررسي مي شود

  در بازديد نمايندگان مجمع عمومي شركت مادر تخصصي فرودگاه هاي كشور و مدير كل دفتر امور مجامع و دبيرخانه شورايعالي هماهنگي ترابري كشور از فرودگاه هاي شيراز، ياسوج و اصفهان، اعتبارات مورد نياز تكميل اين فرودگاه ها  بررسي شد.

   به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، در ادامه بازديدهاي دوره اي از پروژه هاي سازمان ها و شركت هاي تابعه وزارت راه و ترابري، با حضور نمايندگان اعضاء مجمع عمومي شركت فرودگاه هاي كشور شامل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت بازرگاني و مدير كل دفتر امور مجامع و دبيرخانه شورايعالي هماهنگي ترابري كشور از ترمينال ها، باندهاي پرواز، سالن هاي داخلي و ... بازديد و در جريان عملكرد و مشكلات موجود در بخش هاي تخصصي اين فرودگاه ها قرار گرفتند.

   همچنين بازديدكنندگان با مركز آموزش فنون هوايي شيراز آشنا شده و نظرات و توصيه هاي  لازم را طي برگزاري جلسات مشترك با مسئولين بخش ها در خصوص مشكلات فرودگاه ها ارائه كردند.

   همچنين در اين جلسات مقرر شد اعتبارات مورد نياز بررسي و نتايج آن به دستگا هاي ذيربط كشور اعلام شود

لینک