با حضور مدير عامل سازمان بنادر و كشتيراني

كميته راهبردي بازاريابي بنادر فعاليت خود را آغاز كرد

نخستين نشست اعضاي كميته راهبردي بازاريابي بنادر با حضور دكتر طاهري مطلق در اتاق كنفرانس سازمان بنادر و كشتيراني برگزار شد.

دكتر علي طاهري مطلق مدير عامل سازمان بنادر و كشتيراني در اين نشست با ابراز خرسندي از شكل گيري و آغاز به كار كميته بازاريابي گفت : ما بايد به سرعت از وضع موجود كه اصطلاحاً نسل اول بنادر ناميده مي شود به سرعت به سمت نسل دوم و سوم پيش برويم و بنادر خودمان را هدفمند كنيم .

  معاون وزير راه اظهار داشت : هم اكنون در بخش حمل و نقل دريايي، زيرساخت ها را تا آن جا كه فكر مي كنيم لازم بوده، آماده كرده ايم و امروزه بحث محوري و اصلي ما بحث « بازاريابي» است .

    علي طاهري با بيان اتخاذ روش مشتري محوري به عنوان سياست اصلي سازمان بنادر گفت: بازاريابي به اين معني نيست كه خود ما وارد اين مقوله شويم بلكه بايد زمينه اي را فراهم كنيم تا تمام كارگزاران بخش خصوصي امكان سرمايه گذاري سريع در بنادر را داشته باشند و در پي آن امكان جذب كشتي هايي با ظرفيت بالا در بنادر كشور فراهم شود. وي اضافه كرد : هر جا كه لازم باشد ما بايد به عنوان نماينده حكومت از بخش خصوصي حمايت كنيم.

    مدير عامل سازمان بنادر و كشتيراني با اظهار خوش بيني از پر شدن ظرفيت هاي بنادر، ناشي از انجام حركت هاي جديد پشتيباني و فراهم آمدن امكانات پيشرفته در بنادر، پيش بيني كرد كه در مردادماه سال جاري يك و نيم ميليون TEU، يك جا به ظرفيت بندر شهيد رجايي اضافه شود .

    معاون وزير راه و ترابري با اشاره به رشد قارچ گونه سرمايه گذاري ها گفت: تا يك عده حاشيه اطميناني براي سرمايه گذاري پيدا بكنند، بقيه سر و كله شان پيدا مي شود؛ به عبارت بهتر، امر سرمايه گذاري موفق، ده ها سرمايه گذاري ديگر را پشت سر خودش دارد . آن چه در بحث بازاريابي مدنظر است، اين است كه اين كار را سهل و آسان انجام بدهيم. چراكه زيرساخت ها و اراضي پشتيباني هم اكنون آماده شده و هزينه هاي زيادي براي اين صرف شده است .

     مدير عامل سازمان بنادر با بيان اين كه نبايد دلمان را به آمار تخليه و بارگيري خوش كنيم، اين وظيفه بندر را در دنياي امروزي و در بنادر نسل سوم، كاملاً غيرعلمي و غيراقتصادي دانست و تأكيد كرد: بنادر ما بايد قطعاً به سمتي برود كه بحث « ارزش افزوده » در آن مطرح باشــــد و سرمايه گذاري و نوع قراردادها را بايد به سمتي هدايت كنيم كه ارزش افزوده ايجاد شود . يعني ديگر آمار تخليه و بارگيري صرفاً تأييد كننده نيست. 

لینک