رئيس جديد پژوهشكده حمل و نقل مشغول به كار شد

 

دكتر محمود عامري گزنون با حكم وزير راه و ترابري رئيس پژوهشكده حمل و نقل شد. به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري با توجه به ماده 8 اساسنامه پژوهشكده حمل و نقل محمود عامري گزنون از اولين روز مردادماه سالجاري با حكم وزير راه و ترابري به پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري رفت .

محمود عامري گزنون از اولين روز مردادماه سالجاري با حكم وزير راه و ترابري به پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري رفت .

در بخش از حكم وزير راه و ترابري آمده : اميد است با تعامل با مراكز علمي و تحقيقاتي و با استفاده از ظرفيتهاي بالقوه در شقوق حمل و نقل، ضمن ارائه طرح هاي ارزنده در اعتلاي اين صنعت گام برداريد .

بنابراين گزارش پيش از اين دكتر جعفر اكرام جعفري معاون آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت راه و ترابري سرپرستي اين پژوهشكده را بر عهده داشت .

ضمناً آقاي دكتر عامري دانشيار دانشكده عمران دانشگاه علم و صنعت مي باشند و قبلاً نيز با وزارت راه و ترابري همكاري داشته است .

 

لینک