معاون وزير راه و ترابري :

بندر بوشهر متناسب با عسلويه توسعه خواهد يافت

مدير عامل سازمان بنادر و كشتيراني، بندر عسلويه را قطب اقتصادي بزرگ و مجاور بندر بوشهر عنوان كرد و گفت: « بندر بوشهر نيز متناسب با عسلويه توسعه مي يابد». معاون وزير راه در حاشيه بازديد از تأسيسات بندر كنگان در جنوب استان بوشهر گفت: «بخش اعظمي از صدور و ورود كالا از طريق بندرهاي كشور و به ويژه در استان بوشهر انجام مي شود كه اين مسأله توجه به سرعت در توسعه اين بندرها را دوچندان كرده است» .

  دكتر طاهري مطلق با تأكيد بر اين كه هدف سازمان بنادر، افزايش ضريب ايمني در بنادر با استفاده از پيشرفته ترين تجهيزات است، ادامــه داد: « در كنار توسعه بنادر و تسهيل شرايط تردد بايد به مقوله ايمني تردد شناورهاي دريايي نيز اهميت ويـژه اي داد؛ زيرا در آب هاي ساحلي اين استان نفتكش هاي مختلف و همچنين شناورهاي بزرگ با تناژ بالا در حركت هستند» .

مدير عامل سازمان بنادر و كشتيراني همچنين در بازديد از بندر بوشهر برج كنترل لاور ساحلي را افتتاح كرد. اين مركز كنترل به منظور ارتقاي ايمني دريانوردي و تلاش براي كاهش حوادث دريايي در آب هاي استان بوشهر راه اندازي شده است.

 

لینک